EKP rahapoliitika

Käesolevas raamatus antakse terviklik ülevaade EKP rahapoliitikast. Tegemist on 3. väljaandega, mis kajastab ka pärast eelmise, 2004. aasta väljaande avaldamist toimunut. Samuti on arvesse võetud Lissaboni lepingu jõustumisega 1. jaanuaril 2009 õigusraamistikule kaasnenud mõju. Euroala majanduse ja rahanduse põhinäitajate ülevaatesse on lisatud andmed kuue aasta kohta. 2007. aasta keskel otsustas EKP nõukogu alustada teadusuuringute programmi EKP monetaaranalüüsi tõhustamiseks. Programmi põhitulemusi tutvustatakse käesolevas raamatus koos EKP rahapoliitilise strateegia aluseks oleva kahesambalise lähenemisviisiga. Eurosüsteemi operatsioonilise raamistiku paindlikkus ning vahendite ja menetluste mitmekesisus on toetanud EKP julget reageerimist finantskriisile, sealhulgas mitme mittestandardse rahapoliitilise meetme kasutuselevõtmist, mida ka käesolevas väljaandes selgitatakse. Lõpetuseks antakse raamatus lühiülevaade rahapoliitika teostamisest EMU ligi 12aastase ajaloo vältel.