Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2004

Finantsstabiilsuse ülevaade, mai 2004

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Makromajanduslik väliskeskkond
Ettevõtete finantskäitumine ja riskid
Majapidamiste finantskäitumine ja riskid
Pangasektor
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Maksesüsteemid
Kokkuvõte. Finantsstabiilsuse riskid
I MAAILMAMAJANDUS JA EESTI MAJANDUS
Väliskeskkond
Globaalne majandustsükkel
Rahvusvahelised finantsturud
Eesti majandus ja makroriskid
Majanduskasv ja välistasakaal
Inflatsioon
Ettevõtete majanduslik olukord
Kindlustunne
Tööstustoodangu müük ja investeeringud
Uued ja pankrotistunud ettevõtted
Ettevõtete kasumlikkus
Majapidamiste majanduslik olukord
Tööturg
Kindlustunne ja pere-eelarve uuringud
Finantsvahenduse struktuur ja finantssüvenemine
TAUSTINFO Erasektori võlakoormuse mõju finantsstabiilsusele
II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
Ettevõtted
Finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
Kodumaise finantssektori poolt vahendatud võlg
Majapidamised
Finantspositsioon ja säästmine
TAUSTINFO Majapidamiste sääst
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamise võime
TAUSTINFO Eesti majapidamiste võlataseme kasv võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega
Laenutingimused
Majapidamiste laenuteenindamise võime
III PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID
Pangandusturu strateegiline areng
Kapitali adekvaatsus
Varade kvaliteet
Efektiivsus ja kasumlikkus
Pankade soolo kasumlikkus
Liisingühingute kasumlikkus
Konsolideeritud kasumlikkus
Efektiivsus ja kasumlikkus
TAUSTINFO Kasumi tundlikkuse stsenaariumanalüüs
Likviidsus
Intressikeskkond ja välisusaldus
Pankade rahastamine
Likviidsed varad
TAUSTINFO Likviidsusrisk ja selle juhtimine
IV RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG
Raha- ja kapitaliturg
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
V MUUD FINANTSTURUD
Investeerimisfondid
Pensionifondid ja -kindlustus
Kindlustusseltsid
VI MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Maksevahendus
Maksekeskkond
Krediidiasutuste vahendusel teostatavad maksed
Pangakaartide kasutamine
TAUSTINFO Uuenduslikud makseviisid

Terviktekst (pdf, 641 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.