Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2004

Finantsstabiilsuse ülevaade, november 2004

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Makromajanduslik väliskeskkond
Ettevõtete finantskäitumine ja riskid
Majapidamiste finantskäitumine ja riskid
Pangasektor
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Maksesüsteemid
Kokkuvõte ja finantsstabiilsuse riskid
I MAAILMAMAJANDUS JA EESTI MAJANDUS
Väliskeskkond
Üleilmne majandustsükkel
Rahvusvahelised finantsturud
Eesti majandus ja makroriskid
Majanduskasv, välistasakaal ja inflatsioon
Ettevõtete majanduslik olukord
Kindlustunne
Tööstustoodangu müük ja investeeringud
Uued ettevõtted ja pankrotid
Ettevõtete kasumlikkus
Majapidamiste majanduslik olukord
Tööturg
Kindlustunne ja pere-eelarve uuringud
Finantsvahenduse struktuur ja finantssüvenemine
II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
Ettevõtted
Finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
Kodumaise finantssektori vahendatud võlg
Majapidamised
Finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamise võime
Võlatase ja selle kasv
Eluasemelaenud
Tarbimislaenud
Laenutingimused
Majapidamiste laenuteenindamise võime
TAUSTINFO
Eluasemena kasutatava kinnisvara ja finantsvarade tootlus
Kinnisvara hinnatase ja majanduskasv
III PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID
Pangandusturu strateegiline areng
Kapitali adekvaatsus
Varade kvaliteet
Efektiivsus ja kasumlikkus
Pankade soolo kasumlikkus
Liisingühingute kasumlikkus
Konsolideeritud kasumlikkus
Efektiivsus ja kasumlikkus
Likviidsus
Pankade rahastamine
Likviidsed varad
TAUSTINFO
Panganduse stabiilsuse hinnang finantstugevuse näitajate kaudu
IV RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
TAUSTINFO
Väärtpaberituru infrastruktuurid Eestis Euroopa Liiduga lõimumise taustal
V MUUD FINANTSTURUD
Investeerimisfondid
Pensionifondid ja -kindlustus
Kindlustusseltsid
VI MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Maksevahendus
Maksekeskkond
Krediidiasutuste vahendusel teostatavad maksed
Pangakaartide kasutamine
TAUSTINFO
Euroopa Liidu siseste euromaksete teenustasud
Otsekorraldused

Terviktekst (pdf, 480 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.