Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2005

Finantsstabiilsuse ülevaade mai 2005

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Makromajanduslik väliskeskkond
Ettevõtete finantskäitumine ja riskid
Majapidamiste finantskäitumine ja riskid
Pangasektor
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Maksesüsteemid
Kokkuvõte ja finantsstabiilsuse riskid
I MAAILMAMAJANDUS JA EESTI MAJANDUS
Väliskeskkond
Üleilmne majandustsükkel
Rahvusvahelised finantsturud
Eesti majanduskasv ja makroriskid
Majanduskasv, välistasakaal ja inflatsioon
Ettevõtete majanduslik olukord
Kindlustunne
Tööstustoodangu müük ja investeeringud
Uued ettevõtted ja pankrotid
Ettevõtete kasumlikkus
Majapidamiste majanduslik olukord
Tööturg
Kindlustunne ja pere-eelarve uuringud
Finantsvahenduse struktuur ja finantssüvenemine
II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
Ettevõtted
Finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
Kodumaise finantssektori vahendatud võlg
Majapidamised
Finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamise võime
Võlatase ja selle kasv
Majapidamiste laenuteenindamise võime
III PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID
Pangandusturu strateegiline areng
Varade kvaliteet
Kapitali adekvaatsus
Efektiivsus ja kasumlikkus
Pankade soolo kasumlikkus
Konsolideeritud kasumlikkus
Likviidsus
Pankade rahastamine
Likviidsed varad
TAUSTINFO
Pankade rahastamine ja välisriikides tegutsevate tütarettevõtete finantseerimine
IV RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
V MUUD FINANTSTURUD
Investeerimisfondid
Pensionifondid ja -kindlustus
Kindlustusseltsid
VI MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Maksete teostamise keskkond
Krediidiasutuste vahendusel teostatavad maksed
Pangakaartide kasutamine
TAUSTINFO
Kaardimaksed

Terviktekst (pdf, 520 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.