Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2005

Finantsstabiilsuse ülevaade november 2005

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Makromajanduslik ja väliskeskkond
Ettevõtete finantskäitumine ja riskid
Majapidamiste finantskäitumine ja riskid
Pangasektor
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Maksesüsteemid
Kokkuvõte ja finantsstabiilsuse riskid
I MAAILMAMAJANDUS JA EESTI MAJANDUS
Väliskeskkond
Üleilmne majandustsükkel
Rahvusvahelised finantsturud
Eesti majanduskasv ja makroriskid
Majanduskasv, välistasakaal ja inflatsioon
Ettevõtete majanduslik olukord
Kindlustunne
Uued ettevõtted ja pankrotid
Tööstustoodangu müük ja investeeringud
Uued ettevõtted ja pankrotid
Ettevõtete kasumlikkus
Majapidamiste majanduslik olukord
Tööturg
Palk
Tarbijate kindlustunne
Finantsvahenduse struktuur ja finantssüvenemine
II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
Ettevõtted
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
Kodumaise finantssektori vahendatud võlg
Majapidamised
Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamisvõime
Võlatase ja selle kasv
Eluasemelaenud
TAUSTINFO
Hoiuste kasvu mõjutavad tegurid Eestis
Eesti eluasemeturu struktuur ja areng
III PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID
Pangandusturu strateegiline areng
Varade kvaliteet
Kapitali adekvaatsus
Likviidsus
Pankade rahastamine
Likviidsed varad
Efektiivsus ja tulukus
Pankade efektiivsus ja tulukus soolo arvestuses
Pankade efektiivsus ja tulukus konsolideeritud arvestuses
IV RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG
Rahaturg
TAUSTINFO
Eesti krooni rahaturu struktuur
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
V MUUD FINANTSTURUD
Investeerimisfondid
Pensionifondid ja -kindlustus
Pensionifondide varad
Pensionifondide tootlikkus
Kindlustusseltsid
Institutsionaalsed muudatused
Elukindlustus
Kahjukindlustus
VI MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Maksevahendus
Maksete teostamise keskkond
Krediidiasutuste vahendusel teostatavad maksed
Pangakaartide kasutamine
Maksesüsteemide järelevaataja hinnang
TAUSTINFO
Maksesüsteemide järelevaatamise rolli täitmine erinevates riikides