Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2006

Finantsstabiilsuse ülevaade november 2006

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Makromajanduslik ja väliskeskkond
Ettevõtete finantskäitumine ja riskid
Majapidamiste finantskäitumine ja riskid
Pangaturg
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Maksesüsteemid
Kokkuvõte ja finantsstabiilsuse riskid
I MAAAILMAMAJANDUS JA EESTI MAJANDUS
VÄLISKESKKOND
Üleilmne majandustsükkel
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUSKASV JA MAKRORISKID
Majanduskasv, välistasakaal ja inflatsioon
Ettevõtete majanduslik olukord
Kindlustunne
Tööstustoodangu müük ja investeeringud
Uued ettevõtted ja pankrotid
Ettevõtete investeeringud ja majandusnäitajad
Majapidamiste majanduslik olukord
Kindlustunne ja pere-eelarve uuringud
Tööturg
Palk
II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
ETTEVÕTTED
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
Kinnisvara finantseerimine kodumaistest pankadest
MAJAPIDAMISED
Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine
Kinnisvarainvesteering kui säästmine
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamisvõime
Võla tase ja kasv
Eluasemelaenud
Tarbimislaenud
KAS KINNISVARAHINDADE KASV MÕJUTAB ERATARBIMIST?
Majapidamiste laenuteenindamisvõime ja riskid
FINANTSSEKTORI ARENGU JA FINANTSSÜVENEMISE HINDAMISEST
III PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID
Pangaturu strateegiline areng
Varade kvaliteet
Kapitali adekvaatsus
PANKADE KAPITALISEERITUS
Likviidsus
Pankade rahastamine
Likviidsed varad
Efektiivsus ja tulukus
IV RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
V MUUD FINANTSTURUD
Investeerimisfondid
Pensionifondid ja -kindlustus
Elukindlustus
Kahjukindlustus
VI MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Maksevahendus
Maksete teostamise keskkond
Krediidiasutuste vahendusel teostatavad maksed
Pangakaartide kasutamine
Maksesüsteemide järelevaataja hinnang

Terviktekst (pdf, 444 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.