Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2007

Finantsstabiilsuse ülevaade november 2007

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Ettevõtete ja majapidamiste finantskäitumine ja riskid
Pangaturg
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Maksevahendus
Kokkuvõte ja finantsstabiilsuse riskid
I ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
ETTEVÕTTED
Ettevõtete majanduslik olukord
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
MAJAPIDAMISED
Majapidamiste majanduslik olukord
Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamisvõime
KINNISVARATURU ARENG
II PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID
Pangaturu strateegiline areng
Varade kvaliteet
Kapitali adekvaatsus
Likviidsus
Efektiivsus ja tulukus
III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG
Rahvusvahelised finantsturud
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
GLOBAALNE LIKVIIDSUS- JA KREDIIDIKRIIS
IV MUUD FINANTSTURUD
Investeerimisfondid
Pensionifondid ja -kindlustus
Kindlustus
V MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Maksevahendus
EESTI MAKSEKESKKONNA JA ERINEVATE MASKEVIISIDE KASUTUSE RAHVUSVAHELINE VÕRDLUS
Järelevaataja hinnang

Terviktekst (pdf, 495 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.