Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2008

Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2008

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Ettevõtete ja majapidamiste finantskäitumine ja riskid
Pangandus
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Makse- ja arveldussüsteemid
Kokkuvõte ja finantsstabiilsuse riskid
I ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
ETTEVÕTTED
Ettevõtete majanduslik olukord
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
MAJAPIDAMISED
Majapidamiste majanduslik olukord
Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamisvõime
II PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID
Pangaturu strateegiline areng
Varade kvaliteet
Kapitali adekvaatsus
VIIVISLAENUDE TUGEVUSANALÜÜS JA PANKADE KAPITALISEERITUS
III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG
Rahvusvahelised finantsturud
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
IV MUUD FINANTSTURUD
Investeerimisfondid
Kindlustus
V MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Järelevaataja hinnang

Terviktekst (pdf, 429 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.