Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2008

Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2008

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE

Rahvusvaheline finantskeskkond
Reaalsektori finantskäitumine ja riskid
Pangandus
Muud finantsturud
Maksevahendus ja pankadevaheline arveldussüsteem
Hinnang finantsstabiilsusele ja riskid

 

I ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID
   Ettevõtted

Ettevõtete majanduslik olukord
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg

   Majapidamised

Majapidamiste majanduslik olukord
Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg ja laenuteenindamisvõime

 

II PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID

Pangaturu strateegiline areng

   EMAPANKADE RAHASTAMINE

Varade kvaliteet

   PANGASEKTORI TUGEVUSANALÜÜS

Kapitali adekvaatsus
Likviidsus
Kasumlikkus

 

III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG

Rahvusvahelised finantsturud

   GLOBAALSE LIKVIIDSUS- JA KREDIIDIKRIISI KULG

Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg

 

IV MUUD FINANTSTURUD

Investeerimis- ja pensionifondid
Kindlustus

 

V MAKSESÜSTEEMID

Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Makseviisid
Järelevaataja hinnang

   FINANTSKRIISI MÕJU FINANTSSEKTORI KÄITUMISELE EESTI PANGA ARVELDUSSÜSTEEMIS

 

Terviktekst (pdf, 2.8 mB)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.