Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2009

Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2009

Terviktekst (pdf, 2.8 mb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE

Rahvusvaheline finantskeskkond
Reaalsektori finantskäitumine ja riskid
Pangandus
Muud finantsturud
Maksevahendus ja pankadevaheline arveldussüsteem
Hinnang finantsstabiilsusele ja riskid

 

I ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID

ETTEVÕTTED
Ettevõtete majanduslik olukord
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
MAJAPIDAMISED
Majapidamiste majanduslik olukord
Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg ja laenu tagasimaksmise võime
CREDIT CRUNCH - MÕISTE, PÕHJUSED JA MÕJU

 

II PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID

Pangaturu strateegiline areng
EMAPANKADE RAHASTAMINE
Varade kvaliteet
PANGASEKTORI TUGEVUSANALÜÜS
Kapitali adekvaatsus
Likviidsus
Kasumlikkus

 

III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG

Rahvusvahelised finantsturud
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg

 

IV MUUD FINANTSTURUD

Investeerimis- ja pensionifondid
Kindlustus

 

V MAKSESÜSTEEMID

Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Järelevaataja hinnang
EUROOPA LIIDU MAKSEKESKKONNA LÕIMUMINE JA OTSEKORRALDUSTE ARENG