Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2009

Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2009

Terviktekst (pdf, 2.9 mb)

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE

Väliskeskkond ja Eesti majandus
Reaalsektori finantskäitumine ja riskid
Pangandus
Muud finantsturud
Maksevahendus ja pankadevaheline arveldussüsteem
Hinnang finantsstabiilsusele ja riskid

 

I ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID

ETTEVÕTTED
Ettevõtete majanduslik olukord
Ettevõtete võlg
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võla tagasimaksmise võime
MAJAPIDAMISED
Majapidamiste majanduslik olukord
Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine
Majapidamiste võlg
KAS VÕLAKOORMUSE TASE PÄRSIB MAJANDUSE KASVUVÕIMET?

 

II PANGASEKTORI STABIILSUS JA RISKID

Pangaturu strateegiline areng
Emapankade rahastamine
Varade kvaliteet
VÄLISVALUUTALAENUD - KAS PROBLEEM VÕI MITTE?
Kapitali adekvaatsus
PANGASEKTORI TUGEVUSANALÜÜS
Likviidsus
Kasumlikkus

 

III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG

Rahvusvahelised finantsturud
Rahaturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg

 

IV MUUD FINANTSTURUD

Investeerimis- ja pensionifondid
Kindlustus

 

V MAKSESÜSTEEMID

Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Järelevaataja hinnang

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.