Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2010

Finantsstabiilsuse ülevaade 1/2010

Terviktekst (pdf, 700 kb)

SISUKORD

HIMNANG FINANTSSTABIILSUSELE

I FINANTSTURUD

Rahvusvahelised finantsturud
Eesti finantsturud
Rahaturg
Võlakirja- ja aktsiaturg
Investeerimisfondid
Piiriülene rahastamine
Emapanga gruppide finantstugevus
Emapankade rahastamine

 

II REAALMAJANDUS JA LAENUKVALITEET

Pankade laenuportfell
Ettevõtete laenumaksevõime
Majapidamiste laenumaksevõime
Taustinfo. Kinnisvaraturg
Varade kvaliteet
Taustinfo. Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse mõju finantssektorile

 

III FINANTSINSTITUTSIOONIDE TUGEVUS

Pangad
Rahastamine
Kasumlikkus
Kapitali adekvaatsus
Taustinfo. Pangasektori tugevusanalüüs
Kindlustusettevõtted
Elukindlustusturg
Kahjukindlustusturg

 

IV SÜSTEEMSELT OLULISED ARVELDUSSÜSTEEMID

Arveldussüsteemide toimimine
Arveldussüsteemide tõrked ja käideldavus