Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2010

Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2010

Terviktekst (pdf, 2,7 mb)

SISUKORD

HIMNANG FINANTSSTABIILSUSELE

I FINANTSTURUD

Rahvusvahelised finantsturud
Eesti finantsturud
Rahaturg
Võlakirja- ja aktsiaturg
Investeerimisfondid
Pangagruppide turupõhine rahastamine
Emapangagruppide finantstugevus
Emapankade rahastamine
Taustinfo. Rootsi kinnisvaraturu areng

 

II REAALMAJANDUS JA LAENUKVALITEET

Pankade laenuportfell
Ettevõtete laenumaksevõime
Majapidamiste laenumaksevõime
Taustinfo. Kinnisvaraturg
Varade kvaliteet

 

III FINANTSINSTITUTSIOONIDE TUGEVUS

Pangad
Rahastamine
Likviidsed vahendid ja likviidsusrisk
Kasumlikkus
Kapitali adekvaatsus
Taustinfo. Pangasektori prognoos ja tugevusanalüüs
Taustinfo. Riiklikud tagatisskeemid pangandussektori stabiilsuse kindlustamiseks
Kindlustusettevõtted
Elukindlustusturg
Kahjukindlustusturg

 

IV SÜSTEEMSELT OLULISED ARVELDUSSÜSTEEMID

Järelevaataja hinnang