Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2011

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2011

Terviktekst (pdf, 439 kb)

SISUKORD

HINNANG FINANTSSTABIILSUSELE

I FINANTSTURUD

Rahvusvahelised finantsturud
Eesti finantsturud
Võlakirja- ja aktsiaturg
Investeerimisfondid
Pangagruppide turupõhine rahastamine
Emapangagruppide finantstugevus
Emapankade rahastamine
Taustinfo. Rootsi kinnisvaraturu areng

 

II REAALMAJANDUS JA LAENUKVALITEET

Pankade laenuportfell
Ettevõtete laenumaksevõime
Majapidamiste laenumaksevõime
Taustinfo. Eesti kinnisvaraturu areng
Varade kvaliteet
Taustinfo. Eraisikute kinnisvara tagatisel antud laenude restruktureerimine

 

III FINANTSINSTITUTSIOONIDE TUGEVUS

Pangad
Likviidsed vahendid ja likviidsusrisk
Rahastamine
Kasumlikkus
Kapitali adekvaatsus
Taustinfo. Pangasektori prognoos ja tugevusanalüüs
Kindlustusettevõtted

 

IV SÜSTEEMSELT OLULISED ARVELDUSSÜSTEEMID

Eesti Panga arveldussüsteemid
Riskid ja järelevaataja hinnang