Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2011

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2011

Terviktekst (pdf, 2,11 Mb)

SISUKORD

HINNANG FINANTSSTABIILSUSELE

I FINANTSTURUD

Rahvusvahelised finantsturud
Eesti finantsturud
Võlakirja- ja aktsiaturg
Investeerimisfondid
Pangagruppide turupõhine rahastamine
Emapangagruppide finantstugevus
Emapankade rahastamine

 

II REAALMAJANDUS JA LAENUKVALITEET

Pankade laenuportfell
Ettevõtete laenumaksevõime
Ettevõtete majandusnäitajad
Uued ettevõtted ja pankrotid
Finantsvarad ja -kohustused
Laenumaksevõime
Majapidamiste laenumaksevõime
Taustinfo. Eesti kinnisvaraturu areng
Varade kvaliteet

 

III FINANTSINSTITUTSIOONIDE TUGEVUS

Pangad
Likviidsed vahendid ja likviidsusrisk
Rahastamine
Kasumlikkus
Kapitaliseeritus
Taustinfo. Pangasektori prognoos ja tugevusanalüüs
Taustinfo. Vastutsüklilise kapitalipuhvri olemus ja rakendamine Eesti näitel
Taustinfo. Swedbanki struktuurimuudatuse mõju Eesti pangandussektori koondbilansile ja kapitalile
Kindlustusettevõtted

 

IV SÜSTEEMSELT OLULISED ARVELDUSSÜSTEEMID

Eesti Panga arveldussüsteemid
Riskid ja järelevaataja hinnang
Lisa. Makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamine