Nr 3/4, 2008

Nr. 3/4 2008*

SISUKORD

Eessõna
Eesti Panga nõukogu arengulugu taasiseseisvusperioodil
Kronoloogia

Eesti rahasüsteemi põhialused ja areng iseseisvuse ajal
Rahapoliitilise raamistiku areng taasiseseisvuse ajal
Panganduse õigusraamistik ja regulatsioon

Hinnastabiilsus ja majanduskasv

Sissejuhatus
Inflatsiooni negatiivne mõju majandusaktiivsusele
Empiirilised uurimused
Tähelepanekuid seoses rahaasutuste funktsioonide määratlemisega
Kokkuvõte

 

LISA
Eesti majanduse kvartaalsed põhinäitajad (seisuga (30. aprill 2008)

Terviktekst (pdf, 439 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.