Nr 1-2, 2009

Nr. 1-2 2009*

SISUKORD

Eessõna
Inflatsioon Balti riikides

Sissejuhatus
Lühiülevaade inflatsiooni arengust Balti riikides
Balti riikide inflatsiooni mõjutavad tegurid
Konvergents
Nõudlusest tulenevad tegurid
Pakkumisest tulenevad tegurid
Empiirilised Phillipsi kõvera mudelid Eesti, Läti ja Leedu kohta
Andmestik ja empiirilised meetodid
Empiirilised tulemused
Inflatsiooniootused Balti riikides: tarbijauuringu tulemused
Tarbijauuringute andmed inflatsiooniootuste kohta Balti riikides
Inflatsiooniootuste kvantifitseerimine Carlson-Parkini meetodil
Inflatsiooniootustega vektor-autoregressiivsed mudelid
VAR-mudelite tulemused
Inflatsiooniootuste šokkide panus
Kokkuvõte
Lisad
Lisa 1. Lisateave juurdehindluste kohta Eestis ja Lätis
Lisa 2. Tajutav ja oodatav inflatsioon Balti riikides
Lisa 3. Tooted, mis ei sisaldu alusinflatsiooni korvis
Lisa 4. Elektri- ja gaasihinnad majapidamistele 2007. aastal
Lisa 5. Tarbijauuringu 5. ja 6. küsimus
Lisa 6. Tarbijauuringu 5. ja 6. küsimusele antud vastuste jagunemine
Lisa 7. VAR impulssreaktsiooni funktsioonid

 

LISA
Eesti majanduse kvartaalsed põhinäitajad (seisuga 23. september 2009)

Terviktekst (pdf, 1.6 mb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.