Majanduse Rahastamise Ülevaade. November 2010

Majanduse Rahastamise Ülevaade. November 2010

SISUKORD

KOKKUVÕTE

RAHVUSVAHELINE RAHASTAMISKESKKOND

Lisa 1. Riigivõla kasv ja väljatõrjumisefekt Euroopa liidus

 

ETTEVÕTETE RAHASTAMINE EESTIS

Majanduskeskkonna mõju rahastamisvajadusele
Ettevõttesisesed rahavood
Võõrkapitali vajadus
Ettevõtete pangalaenude kättesaadavus ja hind

 

MAJAPIDAMISTE RAHASTAMINE EESTIS

Majapidamiste laenunõudlus
Majapidamiste laenude kättesaadavus ja hind
Lisa 2. Võlakaitse seaduse mõju laenuturule

 

Terviktekst (pdf)