Majanduse Rahastamise Ülevaade. Detsember 2011

Majanduse Rahastamise Ülevaade. Detsember 2011

SISUKORD

KOKKUVÕTE

LAENUKASV EUROALAL, SOOMES JA ROOTSIS

ETTEVÕTETE RAHASTAMINE EESTIS

Majanduskeskkonna mõju rahastamisvajadusele
Ettevõttesisesed rahavood
Välised rahastamisallikad
Kodumaine laenamine

 

MAJAPIDAMISTE RAHASTAMINE EESTIS

Majapidamiste majanduslik olukord
Majapidamiste finantskäitumine
Taustinfo. Ettevõtete ja majapidamiste laenumahu mõjutegurid majanduslanguse ajal

 

PANKADE LAENUPAKKUMIST MÕJUTAVAD TEGURID

Pankade kapitaliseeritus ja rahastamine
Muud laenupakkumist mõjutavad tegurid

 

Terviktekst (pdf, 1,93 MB)