Majanduse Rahastamise Ülevaade. Juuni 2011

Majanduse Rahastamise Ülevaade. Juuni 2011

SISUKORD

KOKKUVÕTE

LAENUKASV EUROALAL, SOOMES JA ROOTSIS

ETTEVÕTETE RAHASTAMINE EESTIS

Majanduskeskkonna mõju rahastamisvajadusele
Ettevõttesisesed rahavood
Välised rahastamisallikad
Kodumaine laenamine

 

MAJAPIDAMISTE RAHASTAMINE EESTIS

Majapidamiste majanduslik olukord
Majapidamiste finantskäitumine

 

PANKADE LAENUPAKKUMIST MÕJUTAVAD TEGURID

Pankade rahastamisvõimalused
Pankade laenupakkumise võime
Laenuintressimäärad
Muud laenupakkumist mõjutavad tegurid
Lisa 1. Pankade laenutegevuse uuringu tulemused 2011. aasta I kvartalis

 

Terviktekst (pdf)