Majanduse Rahastamise Ülevaade. Veebruar 2013

Reaalsektori rahastamisvajaduse ja laenamise ülevaade hõlmab panga- ja liisingustatistikat, finantskontode analüüsi ning laenunõudlust ja -pakkumist. Ilmub üks kord aastas.

SISUKORD
KOKKUVÕTE
1. LAENUKASV EUROALAL TERVIKUNA, SOOMES JA ROOTSIS
2. ETTEVÕTETE RAHASTAMINE

  • Majanduskeskkonna mõju rahastamisvajadusele
  • Ettevõttesisesed rahastamisallikad
  • Ettevõttevälised rahastamisallikad

3 MAJAPIDAMISTE RAHASTAMINE

  • Majapidamiste majanduslik olukord
  • Majapidamiste finantskäitumine

4 PANKADE LAENUPAKKUMIST MÕJUTAVAD TEGURID

  • Pankade rahastamine
  • Pankade laenupakkumise võime
  • Muud laenupakkumist mõjutavad tegurid