Eesti maksebilansi aastaraamat 2000

MAKSEBILANSI AASTARAAMAT 2000 (PDF)

Täistekst (PDF, 639 KB)

SISUKORD

Sissejuhatus

I. Maksebilanss ja rahvusvaheline investeerimispositsioon.
Majandusteoreetiline kontseptsioon, metoodika ja koostamine
Maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon
Välisvõlg
Põhimõisted
Kirjete sisu
Maksebilansi koostamise süsteem
Maksebilansi koostamine Eestis
Maksebilansistatistika õiguslikud alused
Andmete konfidentsiaalsus
Avalikustamine ja korrigeerimispoliitika
II. Eesti 2000. aasta maksebilanss
Jooksevkonto
Kaubad
Teenused
Tulud
Ülekanded
Kapitali- ja finantskonto
Otseinvesteeringud
Portfelliinvesteeringud
Muud investeeringud
Reservid
III. Eesti rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõlg 31. detsembril 2000
IV. Klientide rahvusvahelised tehingud Eesti pangasüsteemi vahendusel
Tehingute arv ja käive
Valuutade kasutamine
V. Statistilised lisad
Eesti maksebilanss aastail 1992-2000 (mln kr)
Eesti maksebilanss aastail 1992-2000 (mln USD)
Eesti rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõlg 1996-2000 (aasta lõpu seisuga, mln kr)
Eesti rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõlg 1996-2000 (aasta lõpu seisuga, mln USD)
Eesti väliskaubandus aastail 1994-2000
Otseinvesteeringukapitali voolud riigiti aastail 1994-2000 (tuh kr)
Otseinvesteeringukapitali voolud tegevusalati aastail 1994-2000 (tuh kr)
Otseinvesteeringute positsioon riigiti seisuga 31. detsember 2000
Otseinvesteeringute positsioon tegevusalati seisuga 31. detsember 2000
Otseinvesteeringute positsioon Eestis riigiti ja tegevusalati seisuga 31. detsember 2000
Eesti otseinvesteeringute positsioon välismaal riigiti ja tegevusalati seisuga 31. detsember 2000

PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.