Eesti maksebilansi aastaraamat 2002

MAKSEBILANSI AASTARAAMAT 2002 (PDF)

Täistekst (PDF, 939 kb)

SISUKORD

Sissejuhatus

I. Maksebilanss ja rahvusvaheline investeerimispositsioon.
Majandusteoreetiline kontseptsioon, metoodika ja koostamine
Maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon
Välisvõlg
Põhimõisted
Kirjete sisu
Maksebilansi koostamise süsteem
Maksebilansi koostamine Eestis
Maksebilansistatistika koostamise õiguslikud alused
Andmete konfidentsiaalsus
Avalikustamine ja korrigeerimispoliitika
II. Eesti 2002. aasta maksebilanss
Jooksevkonto
Kaubad
Teenused
Tulud
Ülekanded
Kapitali- ja finantskonto
Otseinvesteeringud
Portfelliinvesteeringud
Muud investeeringud
Reservid
III. Eesti rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõlg 31. detsembril 2002
IV. Klientide rahvusvahelised tehingud Eesti pangasüsteemi vahendusel
Tehingute arv ja käive
Valuutade kasutamine
Statistilised lisad
Eesti maksebilanss aastail 1992-2002 (mln kr)
Eesti maksebilanss aastail 1992-2002 (mln USD)
Eesti rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõlg 1996-2002 (aasta lõpu seisuga, mln kr)
Eesti rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõlg 1996-2002 (aasta lõpu seisuga, mln USD)
Eesti väliskaubandus aastail 1995-2002
Otseinvesteeringukapitali voolud riigiti aastail 1995-2002 (tuh kr)
Otseinvesteeringukapitali voolud tegevusalati aastail 1995-2002 (tuh kr)
Otseinvesteeringute positsioon riigiti seisuga 31. detsember 2002
Otseinvesteeringute positsioon tegevusalati seisuga 31. detsember 2002
Otseinvesteeringute positsioon Eestis riigiti ja tegevusalati seisuga 31. detsember 2002
Eesti otseinvesteeringute positsioon välismaal riigiti ja tegevusalati seisuga 31. detsember 2002

PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.