Eesti maksebilansi aastaraamat 2003

EESTI MAKSEBILANSI AASTARAAMAT 2003 (PDF)

Täistekst (PDF, 781 kb)

SISUKORD

Sissejuhatus

I. EESTI 2003. AASTA MAKSEBILANSS
Muudatused maksebilansistatistika metoodikas
Lühiülevaade
Jooksevkonto
Kaubad
Teenused
Tulud
Jooksev- ja kapitaliülekanded
Finantskonto
Otseinvesteeringud
Porfelliinvesteeringud
Muud investeeringud
Reservid
II. EESTI RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON JA VÄLISVÕLG 31. detsembril 2003
III. MAJANDUSTEOREETILINE KONTSEPTSIOON, METOODIKA JA KOOSTAMINE
Maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon
Välisvõlg
Põhimõisted
Kirjete sisu
Maksebilansi koostamise süsteem
Maksebilansi koostamine Eestis
Maksebilansistatistika koostamise õiguslikud alused
Andmete konfidentsiaalsus
Avalikustamine ja korrigeerimispoliitika

STATISTILISED LISAD

PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.