Eesti maksebilansi aastaraamat 2007

EESTI MAKSEBILANSI AASTARAAMAT 2007 (PDF)

Terviktekst (pdf, 1.2 MB)

PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.

SISUKORD

I. EESTI 2007. AASTA MAKSEBILANSS
Sissejuhatus
Lühiülevaade
Jooksevkonto
Kaubad
Teenused
Tulu
Jooksev- ja kapitaliülekanded
Finantskonto
Otseinvesteeringud
Porfelliinvesteeringud
Muud investeeringud
Reservvara
II. EESTI RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON JA VÄLISVÕLG 31. detsembril 2007
III. MAJANDUSTEOREETILINE KONTSEPTSIOON, METOODIKA JA KOOSTAMINE
Maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon
Põhimõisted
Kirjete sisu
Maksebilansi koostamise süsteem
Maksebilansi koostamine Eestis
Maksebilansistatistika koostamise õiguslikud alused
Andmete konfidentsiaalsus
Avalikustamine ja korrigeerimispoliitika