Eesti maksebilansi aastaraamat 2009

EESTI MAKSEBILANSI AASTARAAMAT 2009 (PDF)

Terviktekst (pdf, 1,3 MB)

SISUKORD

I. EESTI 2009. AASTA MAKSEBILANSS

Sissejuhatus
Lühiülevaade
Jooksevkonto
Kaubad
Teenused
Tulu
Jooksev- ja kapitaliülekanded
Finantskonto
Otseinvesteeringud
Porfelliinvesteeringud
Tuletisinstrumendid
Muud investeeringud
Reservvarad

II. EESTI RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON JA VÄLISVÕLG 31. detsembril 2009

III. MAJANDUSTEOREETILINE KONTSEPTSIOON, METOODIKA JA KOOSTAMINE

Maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon
Välisvõlg
Põhiterminid
Kirjete sisu
Maksebilansi koostamise süsteem
Maksebilansi koostamine Eestis
Maksebilansistatistika koostamise õiguslikud alused
Andmete konfidentsiaalsus
Avalikustamine ja korrigeerimispoliitika