Eesti maksebilansi aastaraamat 2010

EESTI MAKSEBILANSI AASTARAAMAT 2010 (PDF)

Terviktekst (pdf)

SISUKORD

I. EESTI 2010. AASTA MAKSEBILANSS

Sissejuhatus
Lühiülevaade
Jooksevkonto
Kaubad
Teenused
Tulu
Jooksevülekanded ja kapitalikonto
Finantskonto
Otseinvesteeringud
Porfelliinvesteeringud
Tuletisinstrumendid
Muud investeeringud
Reservvarad

II. EESTI RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON JA VÄLISVÕLG 31. detsembril 2010

III. MAJANDUSTEOREETILINE KONTSEPTSIOON, METOODIKA JA KOOSTAMINE

Maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon
Välisvõlg
Maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni seos
Maksebilansistatistika mõisted ja selgitused
Maksebilansistatistika koostamise süsteemid
Maksebilansistatistika koostamine Eestis
Maksebilansistatistika koostamise õiguslikud alused ja andmekaitse
Andmete avaldamise ja korrigeerimise põhimõtted