Eesti maksebilansi aastaraamat 2013

Vaatamata majanduskasvu aeglustumisele oli Eesti majanduse areng 2013. aastal palju tasakaalukam. Leibkondade võlakoormus jätkas alanemist ja säästud suurenesid. Eesti valitsemissektori võlg oli väikesele suurenemisele vaatamata jätkuvalt Euroopa Liidu madalaim. Erasektori säästud olid endiselt suuremad rahapaigutustest põhikapitali ja kulutustest varude juurdekasvuks ning Eesti välisvõlanõuded ületasid võlakohustusi 4,9% ulatuses SKPst.