Maksebilansi aastaraamat 2014

Märksõnad: 

Ehkki euroala majandus 2014. aastal keskmiselt küll kasvas, oli olukord riigiti väga ebaühtlane ning aasta kokkuvõttes ei taastunud euroala majanduskasv nii kiiresti kui algselt loodeti. Ka maailmakaubanduse kasv jäi kriisieelse ajaga võrreldes tagasihoidlikuks. Eesti kui väga avatud majanduse arengut pärssis asjaolu, et peamiste kaubanduspartnerite SKP jäi tihti allapoole potentsiaalset taset.