Maksebilansi aastaraamat 2015

Märksõnad: 

Euroala majandus kasvas 2015. aastal tervikuna kiiremini kui eelmistel aastatel ning kogutoodang jõudis aasta lõpuks enam-vähem kriisieelsele tasemele. Eestis paraku majanduskasv aeglustus ja oli viimase kuue aasta aeglaseim, jäädes alla riigi pikaajalisele kasvuvõimekusele. Eesti majanduskasvu aeglustumise tingisid peamiselt nõrk majandusolukord mitmes naaberriigis ning sellest tulenevad kesised ekspordivõimalused. Nii tugineski majanduskasv suuresti sisetarbimise kasvule, samal ajal kui nii eksport kui ka ettevõtete investeeringud vähenesid.