Maksebilansi aastaraamat 2016

Märksõnad: 

Maksebilansi aastaraamat on välissektori statistika aastaste andmete pikem analüüs koos arvukate tabelite ja joonistega. Lisaks sisaldab aastaraamat metoodikapeatükki: välissektoristatistika mõisteid ja selgitusi, koostamissüsteemi, õiguslikke aluseid, andmekaitset ning andmete avaldamise ja korrigeerimise põhimõtteid. Ilmub kord aastas veebiväljaandena.