Eesti 2013. aasta maksebilanss

Maksebilansi kvartaliülevaade on välissektori statistika kvartaliandmete pikem analüüs koos arvukate tabelite ja joonistega. Sisaldab ka rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja koguvälisvõla analüüsi. Neljanda kvartali analüüsis on peatähelepanu aasta esialgsetel andmetel. Ilmub neli korda aastas.