Rahapoliitika ja Majandus 1996

Rahapoliitikast ja inflatsioonist, 1996

SISUKORD

SISSEJUHATUS
I. RAHAPOLIITIKA
Rahapoliitika eesmärk
Rahapoliitika strateegilised valikud
1. Rahamassi juhtimine
2. Vahetuskursi juhtimine
3. Inflatsiooni otsejuhtimine
Rahapoliitika instrumendid
1. Avaturuoperatsioonid
2. Püsivõimalused
3. Kohustuslikud reservid
II. INFLATSIOONI ARENG EESTIS
Üldtendentsid
Suhteliste hindade kohandumine
Teenuste ja kaupade hinnastruktuuri muutumine
Rahvusvahelise hinnaühildumise ulatusest
Alusinflatsiooni hindamine
III. INFLATSIOONIMEHHANISMI PÕHIMÕTTED
Välistegurid
Sisetegurid
Hindade ühtlustumine väliskonkurentsile avatud majandussektorites
Tööviljakuse kasv ja inflatsioon
IV. HINNAÜHTLUSTUMISEGA SEOTUD PROBLEEMIDEST
Rahapoliitika, kapitali sissevool ja ühtlustumisprotsess
Rahapoliitika senine mõju
Kapitali sissevool ja inflatsioon
Kinnisvara ja finantsvarade hindadest inflatsioonidiskussiooni taustal
Hinnaühtlustumisest, krooni reaalkursist ja konkurentsivõimest
KOKKUVÕTTEKS
Ülevaatega seotud mõistete lühiseletusi