Rahapoliitika ja Majandus 1997

Rahapoliitiline ülevaade, 1997

SISUKORD

Sissejuhatus
I. Majanduse üldolukord
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine
Avaliku sektori tarbimine
Investeeringud
Kodumaine pakkumine
Välissektor
Tööturg
Taustinfo
Eesti eelarvepoliitika eesmärgid ja protseduurid
Muudatused maksebilansi statistikas
Krediidireiting
II. Hinnad ja krooni reaalne vahetuskurss
Inflatsioon 1997. aastal
Inflatsiooni pikaajaline areng
Lühiajaliste tegurite mõju
Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)
III. Raha, intressid ja kapitalivood
Välismõjud
Rahaagregaadid
Laenud
Raha- ja valuutaturg
Inressid
Taustinfo
Valuutakomiteedest
Valuutaspekulatsioonid
IV. Finantssektor
Pangandus
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Taustinfo
Olukord arenevatel turgudel
Stiliseeritud fakte viimase kümnendi finantskriisidest
Finants- ja kinnisvaraturgude areng rahapoliitika ja inflatsiooni kontekstis
V. 1997. aasta olulisimad majanduspoliitilised otsused
Aasta algul ilmnenud probleemid ja aprillis rakendatud meetmed
Kevad-suvine majandusareng ja oktoobris toimunud korrektsioon
Sügisesed majanduspoliitilised meetmed
Taustinfo
Rahvusvahelise Valuutafondi roll
Eesti suhted Rahvusvahelise Valuutafondiga