Rahapoliitika ja Majandus 1/1998

1998. aasta I poolaasta rahapoliitiline ülevaade

SISUKORD

SISSEJUHATUS
I. LÜHIÜLEVAADE EESTI MAJANDUSEST JA VÄLISKESKKONNAST
Tagasivaade 1997. aastale
Raha- ja krediiditurg
Finantssektor
Reaalmajandus
Väliskeskkonna arengujooned
Maailma finantsturud I poolaastal
TAUSTINFO - Venemaa finantskriis ja selle võimalik mõju Eesti majandusele
II. REAALMAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Era- ja valitsussektori tarbimine
Investeeringud ja sääst
Välisnõudlus
Sisemaine pakkumine
TAUSTINFO - Muudatused maksebilansis ja nende mõju makromajandusliku arengu tõlgendamisele
Majanduse ülekuumenemisest
III. INFLATSIOON
IV. RAHA- JA KREDIIDITURG
Rahaagregaadid
Laenud
Raha- ja valuutaturg
Intressid
TAUSTINFO - Euroopa Majandus- ja Rahaliidu mõjud
V. FINANTSSEKTOR
Pangandus
Võõrvahendid
Pankade varad ning sektori kohandumine muutunud keskkonnaga
Pankade laenuportfell ja varade kvaliteet
Omakapitali tulukus
Pankade liitumine
Mittepanganduslik finantsvahendus
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud mittepanganduslikud finantsvahendajad: kindlustus, liising ja investeerimisfondid
TAUSTINFO - Eesti Maapank
VI. MAJANDUSPOLIITILISED SÜNDMUSED
 
Finantsturud 1998. aasta esimestel kuudel ja täiendav majanduspoliitiline programm
Majanduspoliitiline olukord hiliskevadel
LISA. EESTI MAJANDUSE ARENGUJOONI AJAVAHEMIKUL JUULI-SEPTEMBER 1998