Rahapoliitika ja Majandus 1/1999

1999. aasta I poolaasta rahapoliitiline ülevaade

SISUKORD

AVASÕNA
I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitilised arengujooned
Finantssektor
Reaalmajandus ja välissektor
Valitsussektor
Majanduspoliitilised järeldused
II EESTI MAJANDUSE ARENG 1999. AASTA ESIMESEL POOLEL
Väliskeskkond
Tööstusriigid
Arenevad riigid
Eesti sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
Lähituleviku arengujooni
TAUSTINFO - Rahvusvahelise finantsarhitektuuri tugevdamine
III INFLATSIOON
Tarbijahinnad
Muud hinnad
Konkurentsivõime
IV RAHA- JA KREDIIDITURG
Kapitalivood
Rahaagregaadid
Likviidsus, rahaturg ja lühiajalised intressid
Likviidsus ja kohustuslikud reservid
Lühiajalised intressid
Eesti krediidiasutuste avatud netovälisvaluutapositsioon
Laenuturg
Pikaajalised intressid
TAUSTINFO - Intresside maksmine kohustuslike reservide eest
Euro esimesed 6 kuud
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid ja omakapital
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Investeerimisfondid
Liising
Maksesüsteem
TAUSTINFO - Baseli Pangajärelevalve Komitee ettepanek kapitali adekvaatsuse normatiivi muutmiseks