Rahapoliitika ja Majandus 2/1999

Rahapoliitiline ülevaade, 1999. aasta III kvartal

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitilised arengujooned
Finantssektor
Reaalmajandus ja välissektor
Valitsussektor
Majanduspoliitilised järeldused
II MAJANDUSE ARENG 1999. AASTA SÜGISEL
VÄLISKESKKOND
Arenenud riigid
Arenevad riigid
Hindade areng
Toormehinnad
Aktsiad
Intressid
Valuutad
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Valitsussektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
Lähituleviku arengujooni
TAUSTINFO
Miks osutus 1999. aasta majanduskasvu prognoos ülehinnatuks?
Eesti teenuste eksport pärast kriisi
Veoteenused
Reisiteenused
Teenuste bilanss
III INFLATSIOON
Tarbijahinnad
Muud hinnad
IV RAHA- JA KREDIIDITURG
Kapitalivood
Rahaagregaadid
Raha- ja valuutaturg
Pangandussüsteemi likviidsuspuhvrid
Lühiajalised intressid
Eesti pankadevahelise rahaturu käive ja intressid
Lühiajaliste laenude kaalutud keskmised intressid
Laenuturg
Pikaajalised intressid
TAUSTINFO
Euroopa Majandus- ja Rahaliiduks valmistumise strateegia
Euroopa Liidu laienemisprotsessi rahapoliitilised aspektid
Euroopa Liidu laienemispoliitika põhiprintsiibid
Nominaalne ja reaalne ühildumine (konvergents)
Raha- ja vahetuskursipoliitika
Eesti rahapoliitiline raamistik kuni eurotsooniga ühinemiseni
Rahapoliitiline raamistik ja vahetuskursipoliitika
Eesti läbirääkimispositsioon EMU suhtes
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Investeerimisfondid
Liising
Maksesüsteem