Rahapoliitika ja Majandus 12/2000

Rahapoliitiline ülevaade, detsember 2000

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantssektor
Inflatsioon
Realsektor ja välismajandus
TAUSTINFO
MAJANDUSPROGNOOS AASTAIKS 2000-2002
Väliskeskkond
Eksport
Sisemajanduse koguprodukt
Välistasakaal ja majanduskasvu finantseerimine
Inflatsioon
Miks võib tegelik areng prognoosist erineda?
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Arenevad riigid
Euroopa majandusruum
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Finantsturgude areng
Toormehinnad
Valuutaturud
Aktsiaturud
Intressimäärad
Arenevate riikide kapitaliturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
TAUSTINFO
TEGURID, MIS MÕJUTAVAD EURO VAHETUSKURSSI
III INFLATSIOON
Inflatsiooni ootuspärane kiirenemine
Põhinäitajate trendid on kooskõlas pikaajalise arenguga
Muude hinnaindeksite dünaamika
REER ja konkurentsivõime
 
IV RAHAPOLIITILINE KESKKOND
Monetaarkkeskond Eestis ja eurotsoonis
Kapitalivood ja baasraha kujunemine
Rahaagregaadid
Raha- ja valuutaturg
Likviidsuspuhvrid
Rahaturuintressid ja käive
Tulevikutehingute turg
Laenuturg
Laenuagregaadid
Realsektori intressid
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid
Maksesüsteem