Rahapoliitika ja Majandus 6/2000

Rahapoliitiline ülevaade, juuni 2000

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitilised arengujooned
Finantsvahendus
Inflatsioon
Valitsussektor
Reaalmajandus
TAUSTINFO
MAJANDUSPROGNOOS AASTAIKS 2000 - 2001
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Arenevad riigid
Areng Euroopa majandusruumis
Euroopa Liit ja europiirkond
Soome
Rootsi
Kesk- ja Ida-Euroopa
Finantsturgude areng
Toormehinnad
Valuutad
Aktsiad
Intressid
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
III INFLATSIOON
Välissurved
Madal inflatsioonitase ja hinnaühildumine
REER ja konkurentsivõime
IV RAHAPOLIITILINE KESKKOND
Väliskapitalivood
Rahaagregaadid
Raha- ja valuutaturg
Likviidsuspuhvrid ja rahaturg
Tulevikutehingute turg
Rahaturuintressid
Laenuturg
Laenunahud
Pikaajalised intressid
TAUSTINFO
REAALSEKTORI VÄLISRAHASTAMINE
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Investeerimisfondid
Liising
Maksesüsteem