Rahapoliitika ja Majandus 9/2000

Rahapoliitiline ülevaade, september 2000

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantsvahendus
Inflatsioon
Eratarbimine ja investeeringud
Välistasakaal
Eelarvepoliitika
TAUSTINFO
PEAMISED STRUKTUURSED REFORMID AASTAL 200
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Arenevad riigid
Areng Euroopa majandusruumis
Euroopa Liit ja europiirkond
Soome
Rootsi
Kesk- ja Ida-Euroopa
Finantsturgude areng
Toormehinnad
Valuutad
Aktsiad
Intressid
Arenevate riikide kapitaliturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
TAUSTINFO
LANGUSPERIOODIL EESTI MAJANDUSE STRUKTUURIS TOIMUNUD MUUDATUSTEST
VENEMAA PÄRAST 1998 AASTA FINANTSKRIISI
Tagasivaade
Hetkeolukord ja edasised sammud
III INFLATSIOON
REER ja konkurentsivõime
IV RAHAPOLIITILINE KESKKOND
Monetaarkkeskond Eestis ja eurotsoonis
Kapitalivood ja baasraha kujunemine
Rahaagregaadid
Raha- ja valuutaturg
Rahaturuintressid
Tulevikutehingute turg
Laenuturg
Realsektori intressid
TAUSTINFO
LAENUKASVUST AASIA/VENE KRIISI JÄREL 1999-2000:
KAS 1997 AASTA BUUM VÕIB KORDUDA?
Praegune olukord
Laenud majandussektorite järgi
Järeldused
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid
Maksesüsteem