Rahapoliitika ja Majandus 12/2001

Rahapoliitiline ülevaade, detsember 2001

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Valitsussektor
Ettevaade
TAUSTINFO
MAJANDUSPROGNOOS AASTAIKS 2002-2003
I. Prognoosi eeldused ja põhinäitajad
II. Negatiivne stsenaarium
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroopa Liit
Arenevad riigid
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
III INFLATSIOON
Hindade üldine areng
Tarbijahinna kasvu ootuspärane aeglustumine
Eesti soodne konkurentsipositsioon
TAUSTINFO
ADMINISTRATIIVSETE AKTSIOONIDE MÕJU TARBIJAHINDADE KASVULE 2002. AASTAL
I. Maksusüsteemi muudatused
II. Reguleeritud hindade administratiivne tõstmine
IV MONETAARSEKTORI ARENG
Rahapoliitiline keskkond
Eesti rahaturg
Kapitalivood
Rahapakkumine
Laenuturg
Reaalsektori intressid
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid
Maksesüsteem