Rahapoliitika ja Majandus 3/2001

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2001

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantssektor
Inflatsioon
Realsektor ja välismajandus
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Arenevad riigid
Euroopa majandusruum
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Venemaa
Arenenud riikide finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
TAUSTINFO
SELGITUSEKS EESTI MAKSEBILANSI TULUDE KONTO JUURDE
Maksebilanss ja sisemajanduse koguprodukt
Jooksevkonto tulude bilanss: metodoloogilised aspektid
Tulude konto mõju jooksevkontole aastail 1993-2000
III INFLATSIOON
Pikaajalisest trendist kiirem hinnatõus
Eesti väliskaubandusolud
Krooni reaalkurss
IV RAHAPOLIITILINE KESKKOND
Monetaarkeskkond
Kapitalivood ja baasraha
Rahaagregaadid
Raha- ja valuutaturg
Likviidsed varad
Rahaturuintressid
Laenuturg
Laenuagregaadid
Realsektori intressid
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid
Maksesüsteem