Rahapoliitika ja Majandus 6/2001

Rahapoliitiline ülevaade, juuni 2001

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantsvahendus
Inflatsioon
Reaalmajandus
Valitsussektor
TAUSTINFO
MAJANDUSPROGNOOS AASTAIKS 2001-2002
Väliskeskkond
Eksport, majanduskasv ja selle finantseerimine
Tarbijahinnad
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroopa majandusruum
Arenevad riigid
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
TAUSTINFO
TÖÖPUUDUS MAJANDUSE ÜLEMINEKUPERIOODIL
Tööhõive seos investeeringute ja tootlusega
Tööpuuduse struktuurne külg
III INFLATSIOON
Hinnatõusu ajutine taaskiirenemine
Hinnatõus suletud sektoris
Välismaine hinnasurve
REER ja konkurentsivõime
TAUSTINFO
2001. AASTAST MUUTUS EESTIS TAAS TARBIJAHINNAINDEKSI ARVUTAMISEL KASUTATAV OSTUKORV
IV RAHAPOLIITILINE KESKKOND
Monetaarkeskkond
Kapitalivood ja baasraha
Rahaagregaadid
Likviidsed varad
Rahaturg
Tulevikutehingute turg
Laenuturg
Realsektori intressid
TAUSTINFO
RAHAPOLIITIKA OPERATSIOONILISE RAAMISTIKU HARMONEERIMINE (KOHUSTUSLIKU RESERVI REFORM)
Valuutakomitee ning eurotsooniga ühinemise strateegia
Operatsioonilise raamistiku harmoneerimine Euroopa Rahaliidu omaga
Välisvarade arvestatavus kohustusliku reservi nõude täitmisel
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid
Maksesüsteem