Rahapoliitika ja Majandus 9/2001

Rahapoliitiline ülevaade, september 2001

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Valitsussektor
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroopa majandusruum
Arenevad riigid
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
TAUSTINFO
MAJANDUSPOLIITILISTE PROGRAMMIDE ROLL EESTI ARENGUS
TAGASIVAADE: makromajandusliku stabiliseerimise aeg - aastad 1992-1994
Majanduskasvu aastad 1995-1998
Korrektsiooniaastad 1998-2001
Majandusprogrammid praegu ja lähitulevikus
III INFLATSIOON
Euroala mõju Eesti hindadele
Krooni reaalkurss
IV RAHAPOLIITILINE KESKKOND
Monetaarkeskkond
Kapitalivood ja baasraha
Rahaagregaadid
Likviidsed varad
Raha- ja valuutaturg
Rahaturuintressid
Valuuta tuletistehingute turg
Reaalsektori intressid
Laenuturg
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid
Maksesüsteem