Rahapoliitika ja Majandus 12/2002

Rahapoliitiline ülevaade, detsember 2002

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Avalik sektor
TAUSTINFO
EESTI MAJANDUSPROGNOOS AASTAIKS 2003-2004
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Globaalne taust
Ameerika Ühendriigid
Euroala
Jaapan
Põhjamaad
Balti riigid
Kesk-Eurooopa
Venemaa
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Majanduskasv
Sisemaine pakkumine
Tööhõive
TAUSTINFO
KODUMAISE REAALSEKTORI FINANTSKÄITUMISE MUUTUMINE
III INFLATSIOON
THI ja muud hinnaindeksid
Krooni reaalkursi muutumine
IV MONETAARSEKTORI ARENG
Likviidsuskeskkond ja intressid
Kapitalivood
Raha- ja laenuagregaadid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus
Maksesüsteem