Rahapoliitika ja Majandus 3/2002

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2002

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Valitsussektor
Ettevaade
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroopa Liit
Arenevad riigid
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
TAUSTINFO
MIKS SÄILIS 2001. AASTAL KAUBAEKSPORDI SUHTELISELT KIIRE KASVUTEMPO
III INFLATSIOON
Hindade üldine areng
Välis- ja administratiivsed surved
Krooni reaalkurss
TAUSTINFO
INFLATSIOONIMÄÄRADE RIIKIDEVAHELISTEST ERINEVUSTEST
IV MONETAARSEKTORI ARENG
Rahapoliitiline keskkond
Rahaturg
Likviidsuskeskkond
Kapitalivood
Rahapakkumine
Krediidiagregaadid
Reaalsektori intressid
TAUSTINFO
EURO SULARAHALE ÜLEMINEK
Mõjud euroalal
Mõjud Eestis
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid ja omakapital
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid
Maksesüsteem