Rahapoliitika ja Majandus 6/2002

Rahapoliitiline ülevaade, juuni 2002

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Väliskeskkonna areng
Reaalsektor
Inflatsioon
Rahapoliitiline keskkond
Finantsvahendus
TAUSTINFO
MAJANDUSPROGNOOS AASTAIKS 2002-2003
Prognoosi eeldused ja põhinäitajad
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroopa majandusruum
Rootsi ja Soome
Arenevad riigid
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
TAUSTINFO
ÄRITSÜKLID JA NENDE MÕÕTMINE
VÄLISINVESTEERINGUTE KASUMLIKKUS JA SELLE MÕÕTMINE
III INFLATSIOON
Hinnatõusu stabiliseerumine
Reaalkursi areng
IV MONETAARSEKTORI ARENG
Likviidsuskeskkond ja rahaturg
Kapitalivood
Rahapakkumine
Laenuturg
Reaalsektori intressid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid ja omakapital
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Investeerimisfondid
Maksesüsteem