Rahapoliitika ja Majandus 9/2002

Rahapoliitiline ülevaade, september 2002

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitiline keskkond
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Valitsussektor
Ettevaade
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroala
Jaapan
Põhjamaad
Ladina-Ameerika
Aasia
Kesk- ja Ida-Eurooopa
Venemaa
Rahvusvahelised finantsturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Majanduskasv
Sisemaine pakkumine
Tööhõive
TAUSTINFO
AMEERIKA DOLLARI ODAVNEMISE MÕJU EESTI MAJANDUSE VÄLISTASAKAALULE
III INFLATSIOON
Hinnatõusu aeglustumine
Krooni reaalkursi muutumine
IV MONETAARSEKTORI ARENG
Likviidsuskeskkond ja rahaturg
Kapitalivood
Rahapakkumine
Laenuturg
Reaalsektori intressid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid ja omakapital
Kasumlikkus
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus
Maksesüsteem