Rahapoliitika ja Majandus 12/2003

Rahapoliitiline ülevaade, detsember 2003

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Valitsussektor
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Globaalne taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Balti riigid
Kesk-Euroopa
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Majanduskasv
Sisemaine nõudlus
Investeeringud ja eratarbimine
Avalik sektor
Välistasakaal
Sisemaine pakkumine
Tööstustoodangu müük ja eksport
Tööhõive ja töötus
Palk ja tootlikkus
TAUSTINFO
EESTI TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE TOODANGU KONTSENTREERUMISE TASE
MIKS DOLLARI JÄTKUV ODAVNEMINE EI OLE PARANDANUD EESTI KAUBANDUSBILANSI SALDOT
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Krooni reaalkurss
IV MONETAARKESKKONNA ARENG
Likviidsuskeskkond ja intressimäärad
Kapitalivood
Raha- ja laenuagregaadid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus