Rahapoliitika ja Majandus 3/2003

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2003

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Avalik sektor
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Globaalne taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Balti riigid
Kesk-Eurooopa
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Majanduskasv
Sisemaine pakkumine
Tööhõive
TAUSTINFO
EESTI PENSIONIREFORM JA SELLE MÕJU EELARVE TASAKAALULE
Pensionisüsteemi reformimine Eestis aastatel 1998-2002
Eesti pensionisüsteemi rahastamine järgmistel aastakümnetel
NII SÄILIS EESTI KAUBAEKSPORDI KIIRE KASV
III INFLATSIOON
THI ja muud hinnaindeksid
Krooni reaalkursi muutumine
IV MONETAARKESKKONNA ARENG
Likviidsuskeskkond ja intressid
Raha- ja laenuagregaadid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus